Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CPAM, ZIN)

1 maart 2015, Guido Smoorenburg, vicevoorzitter FANF,
Coördinator FANF werkgroep zorgverzekeringen
Foto GuidoVerantwoording
Deze toelichting is samengesteld door leden van de Fédération des Associations Néerlandaises en France (FANF). Het is een toelichting van leden voor leden, gebaseerd op de ervaring die door de FANF is opgedaan sinds de invoering van de “Regeling Verdragsgerechtigden”. De toelichting is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar de auteur en het bestuur van de FANF kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onjuistheden of verkeerde interpretaties in deze tekst en de daaruit mogelijk financiële gevolgen, noch in positieve noch in negatieve zin.Tevens moge het duidelijk zijn dat er na de publicatie van deze toelichting wijzigingen kunnen optreden waardoor de hierna volgende tekst niet meer geheel of gedeeltelijk van toepassing zou kunnen zijn. Het ligt in het voornemen van de Europese Commissie om in 2015 onderdelen van de huidige regeling te evalueren.
Wij zijn Kees Jonker, Jan de Voogd en Cees van der Wiel zeer erkentelijk voor hun commentaar op eerdere versies van deze Toelichting. De verantwoording voor de inhoud ligt vanzelfsprekend geheel bij de auteur en het bestuur van de FANF. Graag hier verder lezen voor volledige toelichting.