We zoeken een nieuwe secretaris!

Helaas heeft Sigrid Jonkers zich door werkomstandigheden genoodzaakt gezien reeds na korte tijd haar functie neer te leggen. Amy Geerts en Matty Willigenburg zullen gezamenlijk het ANM secretariaat waarnemen tot het eind van dit verenigingsjaar. Voor de ledenadministratie blijft Lidy Pieper het aanspreekpunt.

Het bestuur is dus dringend op zoek naar een nieuwe secretaris! Als het u wat lijkt of als u wat meer informatie wilt hebben, meld u dan via secretariaat@a-n-m.nl of rechtstreeks bij de voorzitter Cees Bos: c.bosvanderlist@gmail.com.