Voorzitterswissel ALV 2018

Bij de Algemene ledenvergadering in Thoronet op 17 november waren voldoende leden aanwezig om rechtsgeldige besluiten te nemen, want 64 leden en 37 volmachten.  Een grote opkomst ondanks de barricades van de “Gilets jaunes”!

De voorzitter Arjen van Geuns is afgetreden  omdat zijn bestuurstermijn van vier jaar is verstreken en hij niet langer herkiesbaar is. De nieuwe voorzitter Cees Bos treedt aan.

Arjen van Geuns links draagt voorzitterschap over aan Cees Bos

De nieuwe voorzitter Cees Bos spreekt de oud voorzitter toe en bedankt hem namens de vereniging voor zijn geweldige inzet, zijn sympathieke optreden en het gezond overdragen van de vereniging. Verder trad terug Joost  Schwartz, na 3 jaar evenementenorganisatie en Amy Geerts zal zich alleen bezighouden met het hoofdredacteurschap van het ANM tijdschrift. De evenementen worden door twee nieuwe bestuursleden op zich genomen: Jeanette Beusekom en Matty Willigenburg. Kijk ook eens bij: ANM, Bestuur, om kennis te maken met het nieuwe bestuur van onze vereniging.

Na de goed verzorgde lunch was er veel belangstelling voor het middagprogramma.

Een Voorlichtingsbijeenkomst verzorgd door het Nederlandse en Franse notariaat in het kader van de Europese Open Dagen in het notariaat. Onderwerpen als huwelijksvermogensrecht, erfbelasting, vruchtgebruik testament en dit gezien in licht van het Nederlandse en Franse recht.