Videoverslag Voortrekkers borrel 12 mei 2018

Deze bijeenkomst biedt nieuwe leden de gelegenheid om op ongedwongen wijze kennis te maken met het bestuur en met andere leden en met de activiteiten van de ANM.

De evenementencommisssie, bij monde van Amy Geerts, heeft de activiteiten toegelicht door de de voortrekkers hierover iets te laten vertellen. Op deze manier konden nieuwe leden  kennismaken met hen en hoorden zij het nodige over wat er zoal te doen is binnen onze vereniging.

Voortrekkers en andere actieve leden worden met deze jaarlijkse borrel bij de voorzitter thuis  in het zonnetje gezet voor al het werk dat zij belangeloos voor de ANM verrichten.

Zij maken van de ANM een echt actieve vereniging!


Klik H I E R om het videoverslag te bekijken.