Uitspraak Europese Hof inzake CSG/CRDS

Op 26 februari 2015 heeft het Europese Hof zich uitgesproken over de zaak Gérard de Ruyter versus het Ministerie de l’Economie et des Finances van Frankrijk.

De uitspraak betreft de principiële vraag of Frankrijk de sociale lasten CSG/CRDS mag heffen wanneer iemand verplicht sociale lasten afdraagt aan een ander Europees land. De uitspraak luidt dat dit in strijd is met de Europese regels.

Dit betekent volgens het Europese Hof dat Verdragsgerechtigden, die een bijdrage aan het ZIN/CVZ betalen, geen CSG en CRDS hoeven af te dragen in Frankrijk. Ook betekent het dat Nederlanders die in Nederland woonachtig zijn en een tweede huis in Frankrijk hebben geen CSG/CRDS hoeven af te dragen over de huurinkomsten van dat huis en bij verkoop over de plus value.

Deze uitspraak is op verzoek van de Franse overheid verkregen. De Franse Overheid zal de uitspraak in wetgeving moeten incorporeren. Het is echter aan te bevelen nu al een bezwaarschrift in te dienen wanneer dit voor u van toepassing is. Verdragsgerechtigden kunnen terugvorderen over de jaren 2012-2015.

 Klik hier  voor meer informatie.