Overleg FANF, Zorginstituut, Zilveren Kruis

Overleg FANF met Zorginstituut en Groep Buitenlands Recht Zilveren Kruis 7-11-2016

Op 7 november vond er overleg plaats met beide partijen in Diemen bij het Zorginstituut (ZINL). De administratie van de Verdragsgerechtigden zal per 1-1-2017 overgaan van het ZINL naar het Centraal Administratiekantoor (CAK). Dit heeft consequenties voor de FANF ten aanzien van het overleg over het verdragsrecht. Niet al onze contacten gaan over naar het CAK.

Tijdens het overleg van 7 november kwamen de volgende punten aan de orde:

Zorgverzekering van Verdragsgerechtigden buiten Europa

Het wordt als een onrecht ervaren dat Verdragsgerechtigden geen basisdekking buiten Europa kennen terwijl Nederlanders woonachtig in Nederland die wel hebben. Het argument dat men de dekking buiten Europa ook voor Nederlands verzekerden wilde afschaffen is inmiddels achterhaald. Het ZINL heeft op ons verzoek toegezegd de dekking buiten Europa voor Verdragsgerechtigden opnieuw te zullen aankaarten bij de overheid alhoewel men direct aangaf dat er hiervoor politiek weinig steun is te vinden.

Hoortoestel kopen in Nederland

De Groep Buitenlands Recht van het Zilveren Kruis hanteert tegenwoordig de tarieven van de eigen verzekering voor Verdragsgerechtigden. Dit is naar onze mening onrechtmatig. Men legt dit vraagstuk op onze suggestie nu voor aan de Nederlandse Zorgautoriteit.

Alarmcentrale

Wanneer men is aangesloten bij een Nederlandse verzekeraar kan men een beroep doen op een alarmcentrale. Verdragsgerechtigden kunnen slechts tijdens kantooruren contact opnemen met het ZINL en na 1-1-2017 met het CAK. We hebben de Groep Buitenlands Recht gevraagd of men de alarmcentrale van het Zilveren kruis ook niet ter beschikking zou kunnen stellen aan de Verdragsgerechtigden. Dit verzoek is afgewezen.

Medicijnverstrekking in Nederland

Verdragsgerechtigden hebben recht op zorg naar keuze in Nederland. Een essentieel en integraal onderdeel van deze zorg kan medicijnverstrekking zijn. Bij deze verstrekking kunnen problemen ontstaan wanneer men niet in Nederland verblijft omdat men in principe bij zorg naar keuze in Nederland  fysieke aanwezigheid in Nederland eist en medicijnen vaak maar voor een beperkte tijd (soms zelfs maar voor 1 maand) mogen worden afgegeven. (Men kan na een chirurgische ingreep in Nederland voor herstel weer naar het woonland zijn teruggekeerd terwijl men nog wel medicijnen moet innemen.) Op het ogenblik wordt nagegaan hoe dit probleem kan worden opgelost.

Guido Smoorenburg, portefeuillehouder zorgverzekeringen FANF