Lidmaatschap

ANM-Logo-RGB-1000px“Thuis in de Provence”, da´s in één zin wat de ANM is. Maar ze verwoordt ook wat de ANM probeert voor haar leden te bereiken: je thuis voelen in de Provence.

Durf
Je in Frankrijk vestigen, of zoals velen, er een tweede huis kopen om er de vakanties door te brengen, vraagt om een  grote dosis durf. Je kiest voor het klimaat, de natuur en de cultuur, maar je vergeet maar al te makkelijk, dat je in een land komt met andere wetten, andere gewoonten en een taal die nooit helemaal de jouwe wordt.

35 jaar geleden
Daarom besloot een groepje Nederlanders zo’n 35 jaar geleden de ANM, de Association Néerlandaise du Midi, op te richten. Een club die allereerst bedoeld was, en is, als gezelligheidsvereniging, maar ook steeds meer antwoord geeft op al die vragen en probleempjes die je als Nederlander hier kan tegen komen. En zo groeide de ANM uit tot een vereniging met ruim 500 leden, die zich in de Provence hebben gevestigd.

Een enthousiaste groep mensen, die u graag in haar midden opneemt. Want hoe meer zielen hoe meer vreugd. Maar ook: hoe talrijker de disciplines binnen de vereniging, hoe meer we als club kunnen bieden. Vandaar dat we wij u uitnodigen lid te worden als u het nog niet bent!

Vrijheid, blijheid. Ons belangrijkste principe is:vrijheid, blijheid. Niets moet, veel kan.

Vele activiteiten
Er zijn een tiental activiteitenclubs binnen de ANM. Natuurlijk hoort daar bridge bij. En wandelen. En sinds kort, golf. En natuurlijk is er een leesclub, waar we binding houden met de Nederlandse literatuur. Maar ook een tuinclub, omdat al wat bloeit en groeit, dat hier met veel meer zon en veel minder water moet doen. En er zijn zelfs drie boules clubs, want wat is er Franser dan in de schaduw van de platanen, boules te spelen? En een borrelclub, eens in de maand, om bij te praten en lekker te gaan eten. En de cultuurclub neemt u mee naar Aix voor een museumbezoek of neemt China of de geschiedenis van de jazz onder de loep. En dan het koor, dat altijd meer stemmen kan gebruiken.

Ons kwartaalblad
Bij blijven. Onze leden mailen wij de laatste ontwikkelingen binnen onze vereniging en via ons kwartaal blad, houden we ze daar ook op de hoogte van fiscale, juridische, politieke, toeristische en culturele ontwikkelingen. En natuurlijk zijn we,samen met 19 andere Nederlandse clubs in Frankrijk, lid van de FANF,die onze belangen als Nederlanders in Frankrijk op velerlei gebied, waaronder de gezondheidszorg, behartigt.

Feesten, lezingen, excursies
En samen met De Nederlandse Club, die meer in het Oosten van PACA opereert, organiseren wij feesten, lezingen, excursies en concerten. Zelfs nemen we deel aan stedenreizen naar Barcelona, Venetië of Rome. En voor jonge families, hier werkend en vaak met schoolgaande kinderen proberen wij een heel eigen activiteiten circuit te creëren.

En niet onbelangrijk: voor hen die in Frankrijk ingeschreven zijn bestaat er een zeervoordelige collectieve ziektekostenverzekering. Ja, ANM is thuis in de Provence en wil dat u zich er ook thuis voelt.

Tijd voor actie!
Het kan niet anders, of er moet ook voor u genoeg aardigs bij zijn om van de ANM lid te worden. Zelfs, of misschien wel juist, wanneer u en uw familie hier alleen de vakanties doorbrengen. Want onze activiteiten gaan het hele jaar door.

Dus even actie! U kunt zich hieronder aanmelden. Dat is het eenvoudigst en zo hebben we uw gegevens foutloos in onze administratie. Om écht thuis in de Provence te zijn!

We vragen bij het invullen van het formulier niet alleen naar uw naam en adres, maar ook naar zaken die van een persoonlijker aard zijn. Daar hoeft u natuurlijk geen antwoord op te geven, maar u helpt ons enorm door daar wel op te reageren. Uw (vroegere) beroepen dat van uw partner, uw (beider) interesses, uw bereidheid eventueel een bestuursfunctie in ANM te aanvaarden, het is vertrouwelijke informatie, die ons een inzicht geeft in de know-how en potentie verzameld in onze vereniging.

En een eventueel beroep op u, of gewoon dat gevoel iets aan de vereniging te kunnen bieden geeft dat warme gevoel écht thuis in de Provence te zijn. Daar gaan we:  klik hieof kijk bij LID WORDEN  om een en ander in te vullen.