Lid worden

Het contributie jaar loopt van 1 oktober t/m 30 september.
De jaarlijkse contributie bedraagt € 30,– voor één persoon.
Een tweede persoon uit een gezin krijgt 50% korting.Voor een (echt)paar of gezin met kinderen tot 18 jaar betaalt u dus € 45,–.
U betaalt de eerste keer ook inschrijfgeld van € 15,– per persoon. Bij aanmelding ná 1 april wordt voor de rest van het nog lopende verenigingsjaar de helft van het contributiebedrag gerekend. Wenst u  het nieuwsblad op een adres buiten Frankrijk te ontvangen, dan vragen wij  € 10,– per jaar extra in verband met de hogere portokosten.

De betalingsmogelijkheden vindt u onderaan deze pagina.

de Heer / Mevrouw

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw geboortedatum

Achternaam van uw partner

Voornaam van Uw partner

Geboortedatum partner

Adres (verplicht)

Plaats (verplicht)

Postcode (verplicht)

Land (verplicht)

Vaste Telefoon

Mobiele Telefoon

Uw email (verplicht)

Email van uw partner

Hobbies ? Interesses ?

Heeft u belangstelling tzt een functie te vervullen in

BestuurRedactieCommissie

Opmerkingen / Commentaar

 

U kunt het totaalbedrag voldoen door :

* een cheque t.g.v. A.N.M. te sturen aan de penningmeester: Eduard de Blécourt
1804 Route de Sauveclare 83780 Flayosc

* overmaken naar de Nederlandse bankrekening bij de ABN AMRO bank
NL12 ABNA 0439 6478 00 t.n.v. mr E.A. de Blécourt inz ANM

* overmaken naar de Franse bankrekening bij de Credit Agricole
IBAN FR7619  1060  0003  0733  1450  00097  
BIC AGRIFRPP891