Koningsdag 27 april 2019

ANM en DNC (De Nederlandse Club) zetten, zoals gebruikelijk, gezamenlijk hun schouders onder het organiseren van koningsdag, die dit jaar op een zaterdag valt. Voor 2019 is de keus wederom gevallen op Chateau Saint Martin, Route des Arcs in Taradeau.  www.chateaudesaintmartin.com

Het feest duurt van 15.00 uur tot 20.00 uur.

Alle Nederlanders uit de Var en aan de côte d’Azur zijn welkom, dus ook niet-leden.

Aanmelden.
De aanmelding loopt via de website van DNC: www.nedazur.org
De toegang is dit jaar €10. Meldt u zich bij de poort dan betaalt u €12,50. Het loont dus de moeite om u vooraf op te geven. U krijgt twee consumptiebonnen. Een consumptiebon kost ter plaatse €2,50. Kinderen zijn gratis.


Oud Hollandse spelletjes.
Dit jaar voeren we de oud Hollandse spelletjes weer in. We zoeken hiervoor spelletjes ideeën, materialen (2 sjoelbakken) en vrijwilligersdie zich hier specifiek mee willen bezig houden.

Ideeën spuien en zich aanmelden als vrijwilliger kunt u doen bij Jeanette van Beusekom: j.vanbeusekom@xs4all.nl

 Vrijmarkt
Uiteraard wordt ook dit jaar de mogelijkheid geboden om spulletjes van de zolder en/of garage te verkopen. Per deelnemer is er een tafel beschikbaar. Gert-Jan Neuteboom heeft zich wederom bereid verklaard deze taak op zich te nemen. U kunt zich bij hem aanmelden middels het volgende emailadres: gjneuteboom@gmail.com.

U wordt vriendelijk verzocht u te installeren vóór 15.00 uur. Alleen dan is het mogelijk om met de auto plus aanhanger dichtbij de tafels te komen.

 Boekenverkoop
Jolinde van der Zijl verzorgt ook deze koningsdag weer de boeken verkoop. Dit jaar is gekozen om de opbrengst te schenken aan het goede doel: “Het vergeten kind”. Zie voor verdere informatie over dit doel hun website: hetvergetenkind.nl

Heeft u boeken die u wilt doneren neem dan bijtijds contact op met Jolinde: jolinde85@orange.fr; telefoon: 0494 84 87 22.

Graag alleen (relatief) recente titels inleveren, maximaal 40 boeken per huishouden.
De boeken kunnen ter plaatse worden ingeleverd tot 14.30 uur. Jolinde kan u ook informeren over een inbrenglocatie vóór 27 april.
Indien u niet-verkochte boeken mee terug wil nemen, haalt u ze na afloop zelf even op bij de boekenkraam.

 Vrijwilligers.
De organisatie commissie kan nog een aantal vrijwilligers gebruiken. U kunt zich aanmelden bij Jeanette van Beusekom: j.vanbeusekom@xs4all.nl
Wilt u ook zo vriendelijk zijn uw telefoonnummer op te geven, dan wordt u na aanmelding door haar persoonlijk benaderd over uw inzet tijdens koningsdag.