Hulpverlening

Binnen onze vereniging zijn er mogelijkheden gecreëerd om hulp van medeleden in te roepen. U kunt zelf hulp vragen maar het kan ook wel eens voorkomen dat u merkt dat een ander hulpbehoevend is zonder dat deze persoon op de hoogte is van deze mogelijkheid of aarzelend is om hulp in te roepen. Ook dan kunt u de hulpverleners raadplegen.

In voorkomende gevallen kunt u  contact opnemen met het secretariaat van de ANM.

Bovendien bestaat er het  Ondersteuningsfonds, een fonds dat zowel materiële als immateriële steun verleent. Cees Stulemeijer  uit Cotignac en lid van de  ANM,  is lid van het bestuur van dit fonds en contactpersonen voor de ANM.

nof_logo_800

Hoewel deze contactpersonen  leden zijn van de ANM, staan deze instellingen zelf geheel los van de ANM en haar bestuur.

Nederlanders die wonen in Zuid-Frankrijk en financiële hulp nodig hebben. Het lijkt in tegenspraak. De mensen die hier wonen doen dat – kunnen dat juist doen – op grond van hun favorabele financiële omstandigheden. Velen van ons zijn dan ook verbaasd dat wij elk jaar tegen Kerstmis een brief krijgen van het Nederlands Ondersteuningsfonds voor een donatie ten behoeve van armlastige landgenoten alhier. Voorzitter Renée de Gans vertelt met veel compassie over de mensen die ze hebben kunnen helpen, niet alleen financieel, maar ook met een gesprek en regelmatige bezoeken.

Renée de Gans, voorzitter Nederlands Ondersteuningsfonds:

“We maken echt het verschil in het leven van onze cliënten.”

Dat er behoefte is aan dit soort ‘zorg’ voor de Nederlandse medemens hier, blijkt wel uit het feit dat het fonds al bestaat sinds 1967 en dat er jaarlijks aan zo’n 20 mensen hulp wordt geboden. “We maken echt het verschil in het leven van onze cliënten”, zegt Renée. “Neem bijvoorbeeld die mevrouw die in Nederland arbeidsongeschikt is geraakt en naar Zuid-Frankrijk gaat met een halve uitkering, omdat ze zich daar beter voelt. Ze doet allerlei kleine baantjes en laat zich uitbetalen met een chèque emploi service. Ze wordt door het CVZ aangeslagen voor een groot premiebedrag over haar uitkering, dat ze niet kan betalen. Het bleek dat ze drie maal was verzekerd voor ziektekosten: vanuit Nederland via het CVZ, nogmaals in Frankrijk via de chèque emploi service en ze had in Nederland nog een particuliere ziektekostenverzekering. Enfin wij hebben het uitgezocht en alle teveel betaalde premies zijn aan haar terugbetaald. Zo kunnen mensen met een klein inkomen in de problemen raken.”

Voor meer informatie Over het Nederlands Ondersteuningsfonds  http://www.nederlandsondersteuningsfonds.fr
 Het e-mail adres is nlondersteuningsfonds@gmail.com