Franse heffing sociale lasten bij verdragsgerechtigden

Heffing CSG bij verdragsgerechtigden 2015-2017.
De legitimiteit van deze heffing is nog in discussie. De Franse fiscus wacht op cassatie na de uitspraken van La Cour Administrative d’Appel van Nancy en het oordeel van het Tribunal Administrative van Strasbourg die relatief gunstig waren voor verdragsgerechtigden.

ECHTER, recent bracht een lokale belastinginspecteur naar voren dat CSG heffing op inkomsten uit vermogen terecht was omdat de bijdrage aan het CAK niet is gebaseerd op inkomsten uit vermogen (slechts op inkomsten in box 1 en 2). Dit zou volkomen passen in afspraken op het gebied van het voorkomen van dubbele belasting: Nederland heft op basis van inkomsten uit arbeid, Frankrijk op basis van inkomsten uit vermogen. Dit is volkomen onjuist en recent in beroep ook afgewezen.
Volgens de Europese regelgeving valt men onder slechts één sociaal stelsel en wordt men belast volgens de regels van dat stelsel.
Verdragsgerechtigden vallen onder het Nederlandse stelsel. Sociale lasten worden niet geheven op basis van een combinatie van stelsels.

Ten aanzien van de huidige discussie valt nog op te merken dat de bijdrage aan het CAK alleen zorgkosten betreft. Het is mogelijk dat de gaande discussie ten slotte uitmondt in een gedeeltelijke CSG heffing waar geen dekking van zorgkosten meer inzit maar wel sociale voorzieningen waar Nederlanders in Frankrijk een beroep op kunnen doen of solidair mee moeten zijn.

Guido Smoorenburg