Frankrijk-Nederland over pensioenen

image001

     Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk

Le Vésinet , 27 november 2016

Geachte voorzitters van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk,

De Nederlandse Overheid is voornemens pensioenen van Nederlanders die in het buitenland wonen en pensioen in Nederland hebben opgebouwd te gaan belasten. Met Duitsland, Noorwegen en Engeland zijn er al regelingen tot stand gekomen. Met name in Duitsland heeft dat tot forse verhogingen van de belasting geleid. Op het ogenblik loopt er overleg met Frankrijk over dit onderwerp.

Het bestuur van de Fanf heeft in het kader van de belangenbehartiging van haar leden besloten aan dit onderwerp aandacht te gaan schenken. Het is nu al belangrijk om ons voor te bereiden op mogelijke acties via een overlegsituatie of bijvoorbeeld het parlement. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan het tegengaan van een dergelijke belastingmaatregel maar aan het streven naar aanpassingen die het effect voor de Nederlanders in Frankrijk zouden kunnen verzachten. Concreet kan bijvoorbeeld worden gestreefd naar het invoeren van een overgangsregeling voor degenen die al in Frankrijk wonen.

Het bestuur van de Fanf zoekt kandidaten, die zich binnen een werkgroep willen inzetten voor deze zaak.

Wij vragen u vriendelijk dit bericht goed onder de aandacht van uw leden te brengen via uw nieuwsbrief en/of website.

U kunt zich melden bij: www.fanf.fr/contact/secretariaat

Met vriendelijke groet,

Mary Beelaerts van Blokland
secretaris