FANF – oud worden hier of in Nederland?

Op verzoek van Guido Smoorenburg geven wij u deze FANF info door:

franse-vlag“In het verleden zijn verschillende pogingen gedaan om een verzorgingshuis, een verpleeghuis of althans een afdeling voor Nederlanders in Frankrijk op te zetten. Deze initiatieven zijn niet tot ontwikkeling gekomen. In tegenstelling tot de eerdere initiatieven is er nu een initiatief waar niet in eerste instantie wordt uitgegaan van projectontwikkeling maar waarbinnen eerst wordt nagegaan wat Nederlanders beweegt om zich in Frankrijk te vestigen en wat hen vervolgens beweegt om weer terug te gaan naar Nederland.

Verlangt men bij het verstrijken der jaren altijd terug naar de wortels of kunnen er in UnknownFrankrijk faciliteiten worden gecreëerd die het mogelijk maken in Frankrijk te blijven, ook wanneer de gezondheid achteruitgaat en met de familie op afstand?”

Om de enquête te bekijken en in te vullen:

www.survio.com/survey/d/U9Q4V8Y8Y4W7S4Z7G