CMUnf

CMUnf

CMUNF staat voor Club van Medische Uitvoerders voor Nederlanders in Frankrijk.Deze naam is nogal misleidend. Het gaat hier niet om medische uitvoerders in de zin van artsen en verplegend personeel maar om een vereniging van en voor Nederlanders wonend in Frankrijk die via Assurances Secara 3000 een volledige of op het Franse ziekenfonds (CPAM) aanvullende ziektekostenverzekering hebben afgesloten. Alle Nederlanders die zich voor vergoeding van ziektekosten hebben verzekerd bij Assurances Secara 3000 zijn automatisch lid van de CMUNF.

De CMUNF is in 2000 opgericht om een collectieve verzekering voor Nederlanders in Frankrijk mogelijk te maken. De Franse wet eist het bestaan van een vereniging voor het afsluiten van een collectieve verzekering. Een collectieve verzekering biedt de mogelijkheid om met lagere premies te werken, hoe meer leden hoe beter de onderhandelingspositie. Het bestuur van de CMUNF wordt gekozen op de Algemene Leden Vergadering. Deze ALV vindt jaarlijks in het begin van de maand maart plaats. Alle leden van de CMUNF zijn daar van harte welkom.

Het bestuur maakt afspraken met Assurances Secara 3000 die een goed overleg moeten waarborgen. Als het bestuur niet tevreden is met de gang van zaken bij Assurances Secara 3000 kan worden overgegaan op een andere partner. CMUNF is een volwaardig lid van de FANF, Fédération des Associations Néerlandaises en France. 

Uiteraard heeft CMUNF als belangrijkste doelstelling de zorg voor een goede ziektekostenverzekering. Het bestuur zet zich in voor een goede communicatie met April International, de verzekeraar waar Assurances Secara 3000 de verzekeringen heeft ondergebracht. Eenmaal per jaar vindt overleg plaats over actuele zaken. Er zijn Nederlandstalige medewerkers bij zowel Assurances Secara 3000, de heer Peter de Jong, als bij April International, de heer Jean-Pierre Riep en mevrouw Nathalie Carrara.

Naast de zorg voor een goede ziektekostenverzekering heeft het bestuur zich tot taak gesteld een goede voorlichting te geven over ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg zowel in Frankrijk als in Nederland. Op de website van de CMUNF, www.cmunf.fr, vindt U artikelen met informatie over diverse zorgonderwerpen, zoals:

  • Het Franse systeem van ziektekostenverzekeringen.
  • Sociale vangnetten: CMU, APA en Thuiszorg
  • Zorgverzekeringswet: Overschrijven van het Nederlandse naar het Franse Systeem en Recht op Zorg buiten Frankrijk.
  • Wonend in Frankrijk, zorgverzekerd via Nederland (CVZ, CPAM, AGIS)

In aanvulling op deze informatie worden de leden via een nieuwsbrief nog extra op de hoogte gesteld van actuele ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg.

Voor meer informatie kunt u bestuurslid Dirk Vermey bereiken op 04.94.68.50.11