INSCHRIJVEN 37ste Autopuzzeltocht 14 september 2019

 om u meteen in te schrijven.

Nu menigeen zich binnenkort weer wil gaan verpozen aan de Méditerrane kuststrook, is het hoognodig om jullie aller aandacht te vragen voor de inmiddels alweer 37-ste ANM-Autopuzzeltocht, die direct ná de zomervakanties van start zal gaan.

De nodige (voor)inschrijvingen zijn inmiddels al ontvangen voor deze altijd weer gezellige ontspannen auto-puzzelrit, maar er is nog wel plaats voor een aantal équipes.

Wij denken dat we (ook voor jullie) nog een paar onontdekte “juweeltjes” van onze Var gevonden hebben en dat eenieder na afloop van deze dag weliswaar wat moe maar toch zeer voldaan huiswaarts zal keren!

Dus……Stel je inschrijving niet uit, maar doe het nu, anders loop je kans om straks toch achter het rally-net te vissen! Na inschrijving ontvangt u kort voor die datum de benodigde informatie.

De definitieve inschrijving wordt van kracht als zowel het inschrijvingsformulier als ook het verschuldigde deelname-bedrag ad €  50,— per persoon door de ANM is ontvangen! Menu-wensen kunt u aangeven op het inschrijfformulier.

 voor het inschrijfformulier.

Betalen graag via NL12ABNA0439647800 t.n.v. E. de Blécourt inzake ANM of naar FR76 1910 6000 0307 3314 5000 097 t.n.v. Association Néerlandaise du Midi. O.v.v. deelname autopuzzelrit.

We wensen jullie een zeer leuke en gezellige dag toe, die naar onze overtuiging jullie op plekjes zal brengen waar jullie verrast over zullen zijn.

Het organiserend comité,

Gerrit, Eduard, Matty en Anton