ANM autopuzzelrit vrijdag 18 september 2020-inschrijving!

U heeft uw belangstelling wellicht al getoond via event.nl. Heeft u nog niet betaald, maak dan het verschuldigde bedrag nù over zodat uw deelname definitief is en de organisatoren zeker weten of het aantal deelnemers voldoende is. Deadline is 25 augustus.

Datum: 18 september 2020, aanvang: 09.00 uur
Prijs: 50 euro p.p. over te maken op rekening van de penningmeester E.A. de Blécourt, NL12 ABNA 0439 6478 00 o.v.v. “puzzelrit”.

Had u nog niet gereageerd, zie dan hierna:


INSCHRIJVEN VIA event@a-n-m.nl MET VERMELDING NAMEN INZITTENDEN EN NA OVERMAKING VAN HET BEDRAG ONTVANGT U EEN BEVESTIGING VAN DEELNAME


Raf Hetzler en zijn team zijn druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de traditionele autopuzzelrit, die dit jaar gereden gaat worden op vrijdag 18 september. Bij minimaal 20 equipes gaat hij door, het maximum aantal equipes zal net als voorgaande jaren 30 bedragen.

Er is een startplek gevonden waar we ook in Coronatijd kunnen beginnen en waar we een vroeg diner kunnen nuttigen na aankomst. Rond 19.30 uur kunt u dan weer huiswaarts keren.

De organisatoren stellen alles in het werk om te voldoen aan de nu en eventueel straks geldende veiligheidseisen.