Afgelasting evenementen vanwege Covid-19

In  verband met de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de Covid-19 crisis zal het u niet verbazen dat wij de in komende tijd geplande evenementen moeten schrappen. Nadat we eerst in maart de stadswandeling in Nice moesten annuleren betreft dit de Paasworkshop op 8 april en de viering van Koningsdag op 27 april. Dit laatste in goed overleg met medeorganisator DNC. Omdat de omvang van de crisis nog steeds groeiende is hebben we besloten om ook de evenementen in mei niet door te laten gaan. Dit betreft de nieuwe ledenborrel op 10 mei, de meezinglunch in Les Arcs op 12 mei, schilderen met Ineke op 19 mei en de golfactiviteit op 24 mei. Over de evenementen in juni zullen wij later besluiten en  u informeren in de volgende nieuwsbrief.
 
Wij betreuren het zeer dat ons voorjaar er dit jaar zo anders uitziet, maar het kan helaas niet anders en de gezondheid gaat natuurlijk voor alles. In de organisatie van de evenementen die niet doorgaan is door vrijwilligers en evenementencommissie al veel tijd gestoken. Hen wil ik daar op deze plaats heel hartelijk voor danken en verder wil ik iedereen veel sterkte toewensen in deze bijzondere tijd.  
 
Cees Bos, voorzitter

Activiteiten in de verdere toekomst

 De voorbereidingen voor het geplande zomerfeest van 28 juni zetten we op een laag pitje. We hebben met de Koningsdag commissie (waarin zowel ANM als DNC vertegenwoordigd is) afgesproken om zodra er duidelijkheid is wanneer deze crisis voorbij is, we gaan kijken of we een groot feest voor Nederlanders in de Provence kunnen organiseren. Zodra daar meer over bekend is, houden we u daarvan uiteraard op de hoogte!