aaslidmaatschap IN BEWERKING

de Heer / Mevrouw

Uw achternaam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Uw geboortedatum

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer(s)

Achternaam partner

Voornaam partner

Geboortedatum partner

Email partner

Telefoonnummer(s) partner

WOONADRES (Frankrijk)

Huisnummer

Adres

Aanvulling op dit adres

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Land (verplicht)

POSTADRES: (Indien anders dan woonadres)

Huisnummer

Adres

Aanvulling op dit adres

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Land (verplicht)

Hobbies ? Interesses ?

Heeft u belangstelling tzt een functie te vervullen in

BestuurRedactieCommissie

Opmerkingen / Commentaar

Door deze opgave in te dienen verklaar ik akoord te gaan met de privacy verklaring zoals die op de website voorkomt en geef ik toestemming om op ANM bijeenkomsten gemaakte foto’s en video’s te gebruiken in het ANM nieuwsblad, de ANM nieuwsbrief en op de ANM website.